FOCUS ARNHEM-ZUID
1 keer per maand een Healthy High Tea
1 keer per maand een vriendendialoog
Healthy Focus Festival
1 keer per jaar een Multiculturele Focus dienst
FOCUS ARNHEM-ZUID & SAMENKOMSTEN
Focus Arnhem-Zuid behoort tot de Sabbatvierende protestant-Christelijke wereld-kerkgenootschap der Zevende Dags Adventisten.

U wordt op de eerste, tweede en derde Sabbat/zaterdag van de maand gastvrij ontvangen om onze Focusdienst bij te wonen aan de Wassenaarweg 5 in Arnhem-Zuid. Muziek speelt hierbij een grote rol en daarnaast is er altijd een inspirerende spreker. Kinderen, jongeren en volwassenen zijn betrokken en zeer actief in de dienst, waardoor de diensten dynamisch, verfrissend en sfeervol zijn.

Om de middag helemaal compleet te maken is er na de dienst een Meet & Greet met 1x per maand een Healthy High Tea, waarbij u eveneens van harte welkom bent voor dit gezellige samenzijn.

Inloop: 13:30 uur
Aanvang: 14:00 uur
Adres: Wassenaarweg 5 – Arnhem
IMPRESSIE FOCUS GOSPEL CONCERT 2015
U KUNT ONS OOK VOLGEN OP FACEBOOK
WAT WIJ GELOVEN
- Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus Zijn Zoon en in de Heilige Geest.

- Wij geloven dat Jezus Christus onze Verlosser is: dat Hij mens is geworden, aan het kruis is gestorven voor de zonden van de wereld en door God is opgewekt uit de dood: dat Hij is opgevaren naar de hemel en aan Gods rechterhand zit als onze Middelaar. Vandaar zal Hij spoedig komen om te oordelen over de levenden en de doden.

- Wij geloven in de opstanding van de doden en het eeuwige leven.

- Wij geloven dat Gods wil is geopenbaard in Zijn geïnspireerde Woord en wordt in het bijzonder uitgedrukt in de Tien Geboden, waaronder de sabbat.

- Wij geloven dat wij een tempel zijn van de Heilige Geest en dat wij uit liefde tot God en onze naaste zijn geroepen een rein leven te leiden.

- Wij geloven dat God ons persoonlijk geroepen heeft tot opbouw van Zijn kerk en tot verbreiding van het evangelie.
CONTACT
Voor vragen of opmerkingen kunt u het onderstaande formulier invullen.

FOCUS ARNHEM-ZUID
focusarnhemzuid@kpnmail.nl